Vířivky a vířivé vany

HIKOR

Poslání firmy:
Posláním společnosti Hikor Interiér a mezinárodního projektu 100+ je zvýšit životní úroveň skutečných Lidí. Usilujeme o to, aby každý jednotlivec prožil skvělý, úspěšný, zdravý a alespoň 100 let dlouhý život, který bude naprosto úžasný.


Vize firmy:
Vizí společnosti Hikor Interiér je stát se světovým lídrem v pozitivních a globálních změnách, které zlepšují životní úroveň skutečných Lidí.


Hodnoty, kterými žijeme:


Planeta země
Hlavní hodnotou je dlouhodobě udržitelný rozvoj kvality života a jedinečné spokojenosti a zdraví nás všech pomocí inovativních technologií.

Zákazníci
Klíčem k dlouhodobému úspěchu společnosti Hikor Interiér je pomoci zákazníkům ve zkvalitňování jejich životního stylu a kvality života jako takového. Nasloucháme jejich požadavkům, vyvíjíme zdokonalené produkty a budujeme vztahy založené na důvěře, úctě a vzájemném porozumění.

Inovace
Dlouhodobá inovace společnosti Hikor Interiér je podpořena naší neustálou snahou zvyšovat kvalitu života ve všech odvětvích a snižovat náklady za pomoci našich produktů a technologií.

Osobní úspěch našich lidí
Pomáhat našim partnerům i zaměstnancům při úspěchu a růstu je základním bodem našeho poslání. Našim cílem je stimulující kariéra pro všechny zaměstnance s dostatkem příležitostí k růstu, motivujícími odměnami a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.

Etika
Naši zaměstnanci a manažeři musí vždy jednat svědomitě, čestně a řídit se tím, co je pro naše zákazníky etické a správné a uspoří jim skutečné náklady.

Kultura podnikání
Chceme, aby se naši zaměstnanci každý den probouzeli s nezlomným přesvědčením, že je jejich práce extrémně důležitá a přispívají tím ke změně života milionů lidí pomocí nadčasových technologií a principů. Dodáváme lidem odvahu říkat nahlas své názory a rozbíjet staré zaběhlé principy.

Rozmanitost
Nasloucháme novým oborům, jež mají základ ve stejné dlouhodobé vizi jako Vize společnosti Hikor Interiér.

Společenství
Společnost Hikor Interiér a její zaměstnanci si jsou vědomi odpovědnosti za pozitivní přispívání do všech společenství, ve kterých žijeme, což přináší do života lidí smysluplný rozdíl.